Trong trường hợp Quý học viên muốn đổi khóa học, vui lòng truy cập trogiup.edumall.vn hoặc liên hệ trogiup@edumall.vn để được hỗ trợ.


Lưu ý điều kiện đổi khóa học:

- Học viên chưa học quá 50% thời lượng khóa học

- Học viên sẽ phải đóng bù phần chênh lệch nếu khóa học mới có giá trị cao hơn khóa học hiện tại. Học viên sẽ được hoàn trả phần chênh lệch nếu khóa học mới có giá trị thấp hơn khóa học hiện tại.