Với hệ điều hành Android: Bạn vào kho tải ứng dụng CH play sau đó tìm kiếm "Edumall.vn" sau đó tải ứng dụng của Edumall về máy và đăng nhập, tham gia học tập bình thường.


aaaaaa.md.png