Trong trường hợp Quý học viên muốn đổi khóa học, vui lòng truy cập trogiup.edumall.vn hoặc liên hệ trogiup@edumall.vn để được hỗ trợ.


Lưu ý điều kiện đổi khóa học:

- Chưa vượt quá 30 ngày kể từ ngày thanh toán

- Học viên chưa học quá 50% thời lượng khóa học

- Học viên sẽ phải đóng bù phần chênh lệch nếu khóa học mới có giá trị cao hơn khóa học hiện tại. Học viên sẽ được hoàn trả phần chênh lệch nếu khóa học mới có giá trị thấp hơn khóa học hiện tại.

- Mỗi khóa học chỉ được đổi 1 lần duy nhất.

- Khi đã thực hiện đổi khóa học thì sẽ không được hoàn học phí khóa đó nữa.