Để hủy khóa học, học viên vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1

- Truy cập https://trogiup.edumall.vn, đăng nhập bằng tài khoản Edumall (Gmail hoặc Facebook)

- Chọn mục hỗ trợ ở góc phải màn hình. Điền đẩy đủ các thông tin trong cửa sổ hỗ trợ (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và mã đơn hàng)

Cách 2: Gửi email tới trogiup@edumall.vn, ghi đầy đủ các thông tin (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và mã đơn hàng) 

Sau khi thao tác 1 trong 2 cách trên, yêu cầu hủy đơn của bạn sẽ được gửi đến Edumall.
*Lưu ý: Trong trường hợp đã báo hủy nhưng vẫn được giao hàng, vui lòng báo với bưu tá đã hủy đơn hàng và từ chối nhận hàng