Để được hoàn tiền, khóa học của bạn cần thỏa mãn điều kiện hoàn tiền (Chính sách hoàn tiền)

Với các khóa học đủ điều kiện hoàn tiền, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://trogiup.edumall.vn, đăng nhập bằng tài khoản Edumall


Chọn mục hỗ trợ ở góc phải màn hình. Điền đẩy đủ các thông tin trong cửa sổ hỗ trợ (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học)

Bước 2: Sau khi gửi yêu cầu, bạn vui lòng kiểm tra email phản hồi từ Edumall. Vui lòng cung cấp các thông tin hoàn tiền trong email để Edumall có thể hoàn tiền cho bạn. 

*Lưu ý: Khách hàng sẽ chịu phí giao dịch khi nhận hoàn tiền từ Edumall