Trong trường hợp bạn đã thanh toán thừa tiền cho khóa học, Edumall sẽ hoàn lại phần tiền thừa của bạn. Vui lòng làm theo quy trình hoàn tiền (Xem hướng dẫn) để Edumall có thể hoàn lại phần thanh toán thừa cho bạn.