Để đăng kí tài khoản Edumall, vui lòng làm theo hướng dẫn sau.
Bước 1: Truy cập https://edumall.vn/, và bấm vào "Đăng ký". 


Bước 2: Bạn  lựa chọn việc sử dụng tài khoản Gmail của bạn làm tài khoản Edumall. Trong trường hợp muốn tạo tài khoản mới, vui lòng nhập  thông tin Email sau đó chọn "Đồng ý với điều khoản, quy chế hoạt động và chính sách bảo mật" rồi chọn "Tiếp theo".


Sau đó, bạn làm theo như hướng dẫn bên dưới; bạn sẽ nhận được một thông báo hướng dẫn đăng nhập ở Tài khoản Email mà bạn đăng kí.- Bạn vào thông báo Email, sau đó ấn chọn vào đường dẫn "Đăng nhập vào Edumall".


*Lưu ý: Email là  email mà bạn đang sử dụng. 


Bước 3: Bấm "Mật khẩu mà bạn muốn tạo". Sau đó ấn chọn "Tiếp"

*Lưu ý: Không tắt cửa sổ này cho đến khi bạn đã kích hoạt được tài khoản


Bước 4: Đăng nhập https://edumall.vn/ với tài khoản bạn vừa đăng kí.