I. Các trường hợp có thể được App Store xem xét hoàn tiền lại
  • Chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền cho các giao dịch mua được thực hiện trong 90 ngày.

  • Khi lỡ quên huỷ gia hạn các gói dùng thử miễn phí.

  • Nếu trẻ em mua một món đồ mà mà bạn không biết

  • Khi mua một ứng dụng với tài khoản iTunes/App Store sai.

  • Khi mua ứng dụng sai trong số nhiều ứng dụng có tên tương tự.

  • Những mặt hàng không hoạt động đúng như giới thiệu.

II. Hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền mua nhầm ứng dụng App Store


1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập trang web Báo Cáo Sự Cố của Apple Store > Điền ID Apple và Mật khẩu để truy cập > Tại Mục Mua tìm tới ứng dựng muốn hoàn tiền, bấm chọn Báo cáo sự cố > Chọn lý do sự cố được gợi ý > Bấm Nộp > Bạn sẽ nhận được báo cáo xét yêu cầu hoàn tiền của bạn trước khi phê duyệt > Bấm Xong > Xem lại yêu cầu nếu Apple xử lý, bạn sẽ thấy Đang chờ xử lý.

2. Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập đường dẫn trang web Báo Cáo Sự Cố của Apple Store.

Bước 2: Điền ID Apple và Mật khẩu để truy cập hệ thống.

  Bước 3: Chọn Request a refund tại mục What can we help you with?

 


Tại Mục Mua tìm tới ứng dựng muốn hoàn tiền

Bước 4: Chọn lý do sự cố được gợi ý tại mục Tell us more...


Chọn 1 lý do sự cố được gợi ý

Bước 5: Viết lý do hoặc không viết rồi > Bấm Next.

Bước 6: Chọn sản phẩm/khóa học muốn hoàn tiền >  Bấm Submit


Bước 7: Xem lại yêu cầu nếu Apple đã tiếp nhận xử lý, bạn sẽ thấy Pending là đã thành công. Tiền được hoàn lại sẽ được chuyển về phương thức thanh toán mà bạn đã dùng để mua ứng dụng.


III. Hướng dẫn lấy Apple receipt:


Bước 1: Đăng nhập hòm thư Email đã được sử dụng làm Apple ID mua hàng từ ứng dụng:

Bước 2: Gõ Your purchases from Apple. Mở chi tiết thư, chi tiết Receipt như hình bên dưới: