1) Tôi có được cam kết kết quả đầu ra hay không?
Trả lời: Học viên được cam kết kết quả đầu ra với điều kiện sau:
1. Học viên đạt điểm thi đầu vào tối thiều của trình độ: với khóa học Target 550+ thì điểm đầu vào tối thiểu là 350 điểm theo kết quả bài thi đầu vào của Topica hoặc chứng chỉ TOEIC còn hiệu lực
2. Học viên học theo đúng lộ trình của Topica đã đưa ra, học đầy đủ 100% số buổi học
Trong trường hợp học viên đã đáp ứng đủ 2 điều kiện trên mà vẫn không đạt điểm đầu ra đã cam kết, Topica cung cấp miễn phí khóa học tiếp theo cho học viên cho đến khi bạn đạt được điểm đầu ra.


2) Tôi nên ôn tập thế nào cho hiệu quả?
Trả lời: Việc ôn tập có rất nhiều cách. Học viên có thể làm bài tập trên hệ thống, tự ôn lại kiến thức trên lớp bằng cách viết lại những từ vựng và cấu trúc đã học, học theo phương pháp "tự thoại", đặt câu và viết đoạn văn với những từ và cấu trúc đã học... Chương trình đã thiết kế bài tập trước khi lên lớp và bài tập về nhà để giúp học viên chuẩn bị bài và ôn tập tốt nhất. 

3) Tôi không có thời gian chuẩn bị bài, chỉ học trực tuyến được không?
Trả lời: Học viên nên học theo đúng và đủ theo phương pháp và tài liệu Topica đã đưa ra để có kết quả tốt nhất. Các bài học được thiết kế để học viên có thể học tập vào khung thời gian linh hoạt. Việc chuẩn bị bài là tiền đề quan trọng để tiếp thu được kiến thức trong lớp và vận dụng dễ dàng hơn. Việc làm bài tập để học viên được nhớ và luyện tập trong nhiều dạng tình huống và bài tập khác nhau. Đây là chương trình học ôn thi, do vậy việc học viên chủ động học trên hệ thống là rất quan trọng. Để được tư vấn kỹ hơn, học viên vui lòng liên hệ Giáo viên chủ nhiệm của mình. 

4) Tôi có việc bỏ mất một buổi học thì làm thế nào?
Trả lờiNếu trong trường hợp bất khả kháng, học viên bỏ lỡ một buổi học, học viên có thể xem lại lớp học online đã được thu lại ngay trên hệ thống. Bài học trực tuyến được ghi lại và thay thế cho phần lớp học trực tuyến trong "Learning Plan" của học viên. Bài học được ghi lại sẽ hạn chế tính năng tương tác với giáo viên. Do vậy, chương trình khuyên học viên cần học đầy đủ để được tương tác và có sự tập trung cao nhất khi học trực tuyến.