Account

Đăng ký tài khoản Edumall
Để đăng kí tài khoản Edumall, vui lòng làm theo hướng dẫn sau. Bước 1: Truy cập https://edumall.vn/, và bấm vào "Đăng ký".  Bước 2: Bạn có thể l...
Thu, 6 Jun, 2019 at 10:36 AM
Quên mật khẩu đăng nhập
Bạn vui lòng lấy lại mật khẩu của mình theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập http://edumall.vn và chọn "Đăng nhập" Bước 2: Click vào dòng c...
Thu, 6 Jun, 2019 at 10:37 AM
Đăng nhập Edumall bằng tài khoản Facebook, Google
Để sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn, vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau: - Truy cập https://edumall.vn/, chọn mục "Đăng ký" - C...
Mon, 10 Jun, 2019 at 3:37 PM
Đổi mật khẩu tài khoản Edumall
Để đổi mật khẩu, bạn cần Đăng nhập vào tài khoản trên Edumall. Sau đó thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Edumall của bạn. B...
Thu, 6 Jun, 2019 at 10:39 AM
Tôi muốn tìm các khóa học đã mua
Để tìm kiếm các khóa học bạn đã mua, vui lòng làm theo hướng dẫn sau: - Đăng nhập tài khoản Edumall của bạn - Bấm vào mục "Khóa học của tôi" ở ...
Thu, 6 Jun, 2019 at 10:41 AM