Desktop

Điều chỉnh chất lượng video
Edumall tự động tối ưu hóa độ phân giải video dựa trên tốc độ kết nối internet của bạn, nhưng chất lượng video có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào bằng c...
Thu, 6 Jun, 2019 at 11:10 AM
Video không có hình, load chậm
Trong trường hợp gắp các lỗi liên quan đến video (không có hình, load chậm,...), học viên vui lòng: Kiểm tra lại kết nối mạng của mình Kiểm tra lại thiế...
Thu, 13 Jun, 2019 at 10:20 AM