Policy

Quy trình hoàn tiền
Để được hoàn tiền, khóa học của bạn cần thỏa mãn điều kiện hoàn tiền (Chính sách hoàn tiền) Với các khóa học đủ điều kiện hoàn tiền, bạn vui lòng làm theo ...
Fri, 9 Aug, 2019 at 10:53 AM
Tôi muốn đổi sang khóa khác
Trong trường hợp Quý học viên muốn đổi khóa học, vui lòng truy cập trogiup.edumall.vn hoặc liên hệ trogiup@edumall.vn để được hỗ trợ. Lưu ý điều kiện đ...
Thu, 29 Aug, 2019 at 3:13 PM
Tôi thanh toán thừa và muốn được hoàn lại
Trong trường hợp bạn đã thanh toán thừa tiền cho khóa học, hoặc khi đổi sang khóa học có giá trị thấp hơn khóa học bạn đã thanh toán, Edumall sẽ hoàn lại ...
Tue, 18 Jun, 2019 at 12:39 PM
Chính sách hoàn tiền
Edumall cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng & dịch vụ hỗ trợ tốt nhất thông qua các giờ học trên Edumall.vn. Chúng tôi cam kết hoàn...
Wed, 13 Nov, 2019 at 11:45 AM