How to Learn

Hình thức học ở Edumall là gì? Thời gian học thế nào?
Học trực tuyến thông qua các phương tiện truyền thông điện tử (e-learning) không còn mới đối với mọi người. Số lượng người tham gia học trực tuyến ngày cà...
Sat, 8 Jun, 2019 at 11:03 AM
Tôi muốn được cấp chứng chỉ
Các khóa học trên Edumall chủ yếu tập trung vào kỹ năng thường thức hàng ngày, người học sau khi học xong thường ứng dụng được ngay vào trong cuộc sống hằng...
Sat, 8 Jun, 2019 at 11:05 AM
Làm thế nào để học trên nhiều thiết bị khác nhau
Edumall - Siêu thị khóa học hàng đầu Việt Nam, với hơn 2000 khóa học thuộc các chủ đề khác nhau. Hiện tại hệ thống học tập của Edumall hỗ trợ tốt nhất ...
Sat, 22 Jun, 2019 at 11:58 AM
Tôi có thể tải khóa học về máy tính không?
Kính gửi quý khách hàng, Trong quá trình hỗ trợ chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của khách hàng rằng "tôi muốn tải khóa học về đề xem"...
Sat, 22 Jun, 2019 at 10:01 AM