Payment

Các hình thức thanh toán tại Edumall
Sau khi đã chọn được các khóa học ưng ý, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán online hoặc COD khi mua khóa học trên Edumall. 1. Thanh toán onl...
Tue, 23 Jul, 2019 at 2:55 PM
Tôi đã thanh toán online nhưng chưa nhận được khóa học
Bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn SMS và email (cả phần spam) để thấy thông tin khóa học (hoặc mã kích hoạt) mà Edumall đã gửi. Trong trường hợp vẫn chưa tìm ...
Thu, 6 Jun, 2019 at 10:33 AM
Tôi thanh toán bằng hình thức COD, khi nào nhận được khóa học
Bạn vui lòng theo dõi thông tin nhận đơn trong email hoặc tin nhắn từ Edumall. Trong trường hợp chưa nhận được thông tin giao hàng, học viên vui lòng làm...
Thu, 6 Jun, 2019 at 10:34 AM
Tôi nhận phong bì không có mã kích hoạt
Trong trường hợp phong bì thư của bạn không có mã kích hoạt, vui lòng gửi thông tin theo hướng dẫn để Edumall có thể hỗ trợ bạn (Xem hướng dẫn)
Mon, 10 Jun, 2019 at 11:39 AM
Hủy đơn hàng đã đăng ký
Để hủy khóa học, học viên vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau: Cách 1:  - Truy cập https://trogiup.edumall.vn, đăng nhập bằng tài khoản Edumall (Gmail hoặ...
Mon, 10 Jun, 2019 at 11:50 AM