Bạn vui lòng lấy lại mật khẩu của mình theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập http://edumall.vn và chọn "Đăng nhập"


Bước 2: Click vào dòng chữ: Quên mật khẩu


Bước 3: Nhập thông tin tài khoản bạn đã đăng kí (email hoặc số điện thoại) và chọn "Khôi phục mật khẩu". Hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt về email (hoặc số điện thoại) mà bạn vừa nhập


Bước 4: Làm theo hướng dẫn bạn nhận được trong email (hoặc tin nhắn). Sau đó, tạo mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trên Edumall

 

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật. Bạn có thể sử dụng mật khẩu mới trong các lần đăng nhập sau