Để tìm kiếm các khóa học bạn đã mua, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

- Đăng nhập tài khoản Edumall của bạn

- Bấm vào mục "Khóa học của tôi" ở góc trên màn hình


- Tất cả các khóa học mà bạn đã mua và kích hoạt thành công sẽ được hiển thị