Mỗi học viên của Edumall sẽ có 1 trang cá nhân để hiển thị các thông tin của mình. Trong quá trình bạn học, nếu bạn có trao đổi trên mục thảo luận, các học viên khác cùng khóa học sẽ thấy được tên và ảnh hiển thị của bạn. Tương tự, bạn sẽ thấy được phần thảo luận của học viên khác trong cùng 1 khóa học. Bạn có thể dễ dàng tạo và thay đổi các thông tin cá nhân theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Đăng nhập vào trang https://edumall.vn


Bước 2: Chọn biểu tượng chiếc bút nhỏ

tai-khoan.png


Bước 3: Điền thông tin vào các trường bạn muốn hiển thịBước 4: Thay đổi ảnh đại diện (nếu muốn)

Bước 5: Chọn ô "Lưu thay đổi" để hoàn tất quá trình