Trước khi tham gia học trên Edumall, bạn cần kích hoạt tài khoản. Mỗi lần mua khóa khóa học bạn sẽ nhận được 1 mã kích hoạt. Để kích hoạt thành công, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:                                                                                                    

                                                                                                    

Bước 1: Đăng nhập trên Edumall với tài khoản của bạn. (Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng xem Hướng dẫn đăng kí)                                                                                                    

                                                                                                    

Bước 2: Nhấn vào mục "Kích hoạt khóa học"                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                     

  


Bước 3: Nhập mã kích hoạt nhận được và nhấn kích hoạt                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                     

           

*Lưu ý: Mỗi mã kích hoạt chỉ sử dụng 1 lần. Trong lần tiếp theo, bạn chỉ cần đăng nhập và mở khóa học trong mục "Khóa học của tôi" (Xem hướng dẫn)