Khóa học của bạn đã được kích hoạt trên hệ thống rồi nên lưu ý không ấn kích hoạt lại khóa học. Bạn vui lòng thực hiện các bước sau:


Bước 1: Vào trang https://edumall.vn


Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản đã kích hoạt khóa học

trang-ch---Copy-4.png


Bước 3: Ấn chọn "Khóa học của tôi"

trang-ch---Copy-5.png


Bước 4: Truy cập vào bài giảng để tham gia học

C1_B3.md.png


Nếu thao tác theo các bước trên vẫn không thấy bài giảng, bạn vui lòng liên hệ trung tâm Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ được hỗ trợ.