Trong trường hợp phong bì thư của bạn không có mã kích hoạt, vui lòng gửi thông tin theo hướng dẫn để Edumall có thể hỗ trợ bạn (Xem hướng dẫn)