Nếu bạn muốn xem một bài giảng ở chế độ toàn màn hình trên ứng dụng di động, bạn hãy nhấn vào biểu tượng toàn màn hình nằm ở góc trên bên trái của trình phát khóa học. 

Để thoát chế độ toàn màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng toàn màn hình và trình phát sẽ được trả về kích thước ban đầu.


Lưu ý: Để bật được chế độ toàn màn hình, bạn cần phải tắt chức năng Khóa xoay màn hình trên thiết bị di động.


49946556_775476769473498_2123129821927047168_n.jpg