Trong trường hợp bạn không học được trên app, vui lòng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:


Cách 1: Tắt ứng dụng và mở lại


Cách 2: Cập nhật và tải lại app Edumall

Bước 1: Cập nhật hệ điều hành điện thoại (Android trên 6.0/ IOS trên 10.0)

Bước 2: Xóa App hiện tại và tải lại App Edumall mới nhất


45502969_2130790817171051_3267527865150734336_n.md.jpg