Khi bạn có những thắc mắc trong quá trình học, bạn có thể đăng câu hỏi lên mục thảo luận ngay một bên bài học để thầy sắp xếp thời gian hỗ trợ. Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:


- Mở khóa học bạn đang tham gia (Xem hướng dẫn)

- Nhấn vào mục "thảo luận"

- Đăng vấn đề của bạn để giảng viên giải đáp.

Lưu ý: Bạn nên đăng thảo luận bằng trình duyệt trên máy tính hoặc tham gia học trên app điện thoại để được hỗ trợ tốt nhất