Để tải tài liệu liên quan đến khóa học, vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:


- Mở khóa học của bạn

- Nhấn vào nút "Tài liệu" (góc phải màn hình) và tải tài liệu về

- Tùy vào nội dung từng khóa học mà khóa học đó có thể có tài liệu hoặc không

*Lưu ý: Học viên nên tải tài liệu trên máy tính. Khi tải tài liệu trên điện thoại, tài liệu có thể không mở được.