Trong quá trình học, hạn có thể đánh giá khóa học để nâng cao chất lượng dịch vụ của Edumall. Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:


B1: Đăng nhập vào trang Edumall.vn


B2: Vào Trang Khóa học của tôi 


B3: Nhấn vào dòng "Hãy đánh giá" 

E3_B3.md.pngB4: Đánh giá sao

E3_B4.md.png


B5: Hoàn thiện mẫu đánh giá (Bao gồm các câu hỏi lựa chọn và phần tự đánh giá) E3_B5.md.png


B6: Chọn Kết thúc để hoàn tất việc đánh giá

 E3_B6.md.png