Edumall có cam kết về việc bảo mật thông tin của giảng viên. Trong trường hợp cần giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc, vui lòng đăng tại mục thảo luận. (Xem hướng dẫn đăng thảo luận)