Để đăng kí tài khoản Edumall, vui lòng làm theo hướng dẫn sau.
Bước 1: Truy cập https://edumall.vn/, và bấm vào "Đăng ký". 


Bước 2: Bạn lựa chọn việc sử dụng tài khoản Gmail/số điện thoại của bạn làm tài khoản Edumall. Trong trường hợp muốn tạo tài khoản mới, vui lòng nhập  thông tin Email sau đó chọn "Đồng ý với điều khoản, quy chế hoạt động và chính sách bảo mật" rồi chọn "Tiếp theo".


Sau đó, bạn làm theo như hướng dẫn bên dưới; bạn sẽ nhận được một thông báo hướng dẫn đăng nhập ở Tài khoản Email mà bạn đăng kí.- Bạn vào thông báo Email, sau đó ấn chọn vào đường dẫn "Đăng nhập vào Edumall".


*Lưu ý: Email là  email mà bạn đang sử dụng. 


Bước 3: Bấm "Mật khẩu mà bạn muốn tạo". Sau đó ấn chọn "Tiếp"

*Lưu ý: Không tắt cửa sổ này cho đến khi bạn đã kích hoạt được tài khoản


Bước 4: Đăng nhập https://edumall.vn/ với tài khoản bạn vừa đăng kí.