Để đăng kí tài khoản Edumall, vui lòng làm theo hướng dẫn sau.
Bước 1: Truy cập https://edumall.vn/, và bấm vào "Đăng ký". 

Bước 2: Bạn có thể lựa chọn việc sử dụng tài khoản Facebook hoặc Gmail của bạn làm tài khoản Edumall. Trong trường hợp muốn tạo tài khoản mới, vui lòng nhập đầy đủ các thông tin (Họ, Tên, Số điện thoại hoặc Email, mật khẩu của bạn) sau đó chọn "Đăng ký"

*Lưu ý: Email và số điện thoại phải là email và số điện thoại mà bạn đang sử dụng. Mã kích hoạt tài khoản sẽ được gửi về email và số điện thoại mà bạn nhập ở trên.

Bước 3: Bấm "Xác thực tài khoản". Trên cửa sổ hiện lên, bấm vào "Tiếp"

*Lưu ý: Không tắt cửa sổ này cho đến khi bạn đã kích hoạt được tài khoản

Bước 4: Kiểm tra email của bạn. Mở email kích hoạt và làm theo hướng dẫn trong email cho đến khi có thông báo kích hoạt thành công.

Bước 5: Đăng nhập https://edumall.vn/ với tài khoản bạn vừa đăng kí.