Bước 1: Truy cập Edumall.vn 


Bước 2: Lựa chọn khóa học bạn muốn mua và thêm vào giỏ hàng của bạn


Bước 3: Vào mục "Giỏ hàng" để tiến hành thanh toán


Bước 4: Nhập mã voucher của bạn và chọn "Áp dụng"


Bước 5: Chọn "TIến hành thanh toán" và hoàn tất các bước thanh toán cho khóa học của bạn.