Desktop

Điều chỉnh chất lượng video
Edumall tự động tối ưu hóa độ phân giải video dựa trên tốc độ kết nối internet của bạn, nhưng chất lượng video có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào bằng cá...
Fri, 26 Tháng 4, 2019 at 3:01 PM
Tôi xem video bài giảng gặp tình trạng không có hình, load chậm?
Trong trường hợp gắp các lỗi liên quan đến video (không có hình, load chậm,...), học viên vui lòng: Kiểm tra lại kết nối mạng của mình Kiểm tra lại thiết...
Thu, 13 Tháng 6, 2019 at 10:19 AM