Hướng dẫn kích hoạt khóa học

Cách kích hoạt khóa học
Trước khi tham gia học trên Edumall, bạn cần kích hoạt tài khoản. Mỗi lần mua khóa khóa học bạn sẽ nhận được 1 mã kích hoạt. Để kích hoạt thành công, bạn vu...
Wed, 10 Tháng 7, 2019 at 2:51 PM
Tôi đã kích hoạt trên máy tính. Tôi muốn kích hoạt khóa học của tôi trên một máy tính khác (hoặc điện thoại và iPad)
Mỗi mã kích hoạt chỉ sử dụng một lần duy nhất. Sau khi khóa học được kích hoạt, bạn có thể tìm thấy khóa học trong mục "Khóa học của tôi" Hướng ...
Mon, 10 Tháng 6, 2019 at 10:08 AM
Nhập mã kích hoạt lại báo mã kích hoạt đã được sử dụng rồi?
Mỗi mã kích hoạt chỉ sử dụng một lần duy nhất. Sau khi khóa học được kích hoạt, bạn có thể tìm thấy khóa học trong mục "Khóa học của tôi" Hướng d...
Mon, 10 Tháng 6, 2019 at 10:04 AM
Sao hôm trước đăng nhập và kích hoạt được hôm nay lại không kích hoạt vào được nữa?
Khóa học của bạn đã được kích hoạt trên hệ thống rồi nên lưu ý không ấn kích hoạt lại khóa học. Bạn vui lòng thực hiện các bước sau: Bước 1: Vào trang h...
Fri, 26 Tháng 4, 2019 at 10:39 AM